วิธีสร้าง Wallet บน Metamask

MetaMask คือ กระเป๋า Cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รองรับระบบ Ethereum (ERC20) กระเป๋า MetaMask สามารถเก็บเหรียญหรือโทเค็นดิจิตอลเพื่อไปเชื่อมต่อกับ Decentralized Application อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก สามารถนำเหรียญดิจิตอลเหล่านี้ไปใช้งาน DiFi ซื้อขาย หรือเล่นเกม NFTs โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลาง และ Config Network ให้รองรับ Sando Token ได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปทำการ Download และ Install Metamask

Download Extensions ตาม Browser ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Firefox, Brave และ Microsoft Edge

หลังจากติดตั้ง Extensions ที่ Browser แล้วให้ดูตรงมุมขวาบนจะมี Icon รูป สุนัขจิ้งจอกขึ้นอยู่ เราก็เริ่มต้นสร้าง Crypto Wallet กันได้

ขั้นตอนที่ 2

สร้าง Account wallet

Double Click ที่ Icon Metamask หัวสุนัขจิ้งจอก แล้วกด Get Started

ขั้นตอนที่ 3

เลือก Account Wallet

ถ้าเป็นครั้งแรกที่สร้างกระเป๋าเงินให้คลิกเลือก Create a Wallet หรือถ้า มี Wallet เดิมอยู่แล้วก็เลือกเป็น Import Wallet

ขั้นตอนที่ 4

กดยอมรับข้อตกลงและทำการสร้างรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5

การตั้งรหัสผ่าน

การตั้งรหัสผ่านที่ดีควรมีตัวอักษรใหญ่ เล็ก ตัวเลข และ อักขระพิเศษ หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายคลิกถูกเพื่อทำการยอมรับ the Terms of Use

ขั้นตอนที่ 6

รหัสผ่านลับ Secret Backup Phrase

คลิกที่พื้นที่สีดำ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เปิดเผย รหัสผ่านลับ Secret Backup Phrase ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของ Wallet เพราะ Metamask จะให้ทำการ Backup Phrase ซึ่งเป็นคำที่เอาไว้ปลด Lock Wallet ได้นั่นเอง คำเหล่านี้แนะนำให้ทำการจดใส่กระดาษแล้วเก็บไว้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 7

การยืนยัน Secret Backup Phrase

ใส่คำ Secret Backup Phrase ที่ทำการจดไว้ก่อนหน้านี้และเรียงลำดับให้ถูกต้อง หลังจากนั้น กด confirm ได้เลย

ขั้นตอนที่ 8

Congratulations

เราจะได้ Wallet โดย default จะเป็น Ethereum Mainnet (ETH)

ขั้นตอนที่ 9

การเพิ่ม Sando Token ใน MetaMask

ขั้นตอนที่ 10

ลงรายละเอียด Sando Token

SANDO TOKEN DETAILS

Token Ticker : SANDO TOKEN
Symbol : SANDO
Decimal : 18
Token Standard : ERC-20
Address :
howto mobile